Jesper Broberg

Jesper tog sin sjukgymnastexamen 2001 och har många års erfarenhet inom specialistvården/ortopeden. Han är vidareutbildad inom MDT och har Credentialling examen.